Van betaalbaar tot design​
Unieke merkencollectie
Grootste design woonwinkel
Inspirerende showrooms
Van betaalbaar tot design

Voeg uw eerste item toe aan de verlanglijst

Voeg uw eerste item toe aan de verlanglijst

Privacy verklaring

Sijben Wooncenter BV respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en doen doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wij vinden het belangrijk dat u weet dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Als u klant bij ons wordt dan vragen wij u om persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij van u krijgen kunnen we bijvoorbeeld gebruiken om uw koopovereenkomst uit te voeren, vragen te beantwoorden, te informeren over onze producten en diensten of om persoonlijke aanbiedingen te doen.

Welke gegevens verwerken wij?
Denkt u hierbij aan uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

Op onze website gebruiken wij enkel analytische cookies. Hiermee hebben we algemeen inzicht in onder andere hoe vaak onze website wordt bezocht, welke pagina’s worden bekeken en de algemene herkomst. Deze hebben geen impact op de privacy, waardoor er ook niet naar toestemming hoeft te worden gevraagd. U kunt deze website dus bezoeken zonder enige informatie over uzelf te verschaffen.

Wat zijn uw rechten?
Wilt u uw gegevens inzien of corrigeren? U kunt bij ons een verzoek indienen om uw vastgelegde persoonsgegevens in te zien. Stuur ons dan een verzoek. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. Kloppen uw gegevens niet? Laat het ons weten. Wij passen de gegevens dan aan.

Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten? U kunt zich afmelden voor reclame per post of per e-mail. Bij elke commerciële e-mail die u van ons krijgt zit onderaan een link waarmee u aan kunt geven dat u die in de toekomst niet meer wilt ontvangen.

Wij zijn van overheidswege echter verplicht om gegevens van elke aankoop in elk geval zeven jaar te bewaren.

Veiligheid van uw persoonsgegevens
Bescherming van uw privacy is belangrijk. Voor u én voor ons. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We zullen uw gegevens nooit doorverkopen aan derden. In sommige gevallen moeten we uw gegevens aan externe dienstverleners geven, bijvoorbeeld aan de monteur voor installatie van uw nieuwe keuken. Deze externe partijen mogen uw gegevens enkel gebruiken om de desbetreffende dienst uit te voeren.

Verder hebben wij maatregelen genomen waarmee u onze website veilig kunt bezoeken en gebruiken d.m.v een SSL certificaat. Hiermee voorkomen we misbruik van gegevens.